Pracownicy


Dr Olga Białek-Szwed

Dr Olga Białek-Szwed

Asystent w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej (wcześniej Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii) IDiKS WNS KUL Jana Pawła II. Od 13 lipca 1998 r. magister filologii polskiej (UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Filologia Polska) a o[...]

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Urodził się 22 sierpnia 1959 r. w Warszawie. Polski specjalista w zakresie mediów i literatury; profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierownik Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na[...]

Mgr Katarzyna Drop

Mgr Katarzyna Drop

Mgr Katarzyna Magdalena Drop – absolwentka kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Public relations i reklamy; Sekretarz redakcji w czasopiśmie na[...]

Dr Aneta Duda

Dr Aneta Duda

Doktor, adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół aktywizmu konsumenckiego, reklamy społecznej, public relations, socjotechnik medialnych. Funkcje: opiekun Akademii Młodych Dziennikarzy, zastępca przewodnicząc[...]

Mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

Mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

Urodzony 29 sierpnia 1985 roku w Lublinie. Ukończył Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL pracuje od 2011 roku. Prowadzi ćwiczenia z Głównych Nurtów w Literat[...]

śp. Prof. dr hab. Leon Dyczewski (1936-2016) - Profesor Emeritus, założyciel IDiKS, wieloletni kierownik Katedry Socjologii Kultury i Katedry Kultury Medialnej

śp. Prof. dr hab. Leon Dyczewski (1936-2016) - Profesor Emeritus, założyciel IDiKS, wieloletni kierownik Katedry Socjologii Kultury i Katedry Kultury Medialnej

Urodził się 28.10.1936 r. w Małopolu. Franciszkanin Konwentualny, święcenia kapłańskie uzyskał 08.07.1962 r. W latach 1956-58 studiował filozofię w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi, a w latach 1958-62 teologię w Wyższym Seminarium Ojców [...]

Mgr Robert Furmańczuk

Mgr Robert Furmańczuk

Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie (1995). Dziennikarz, operator kamery, montażysta, z telewizją związany od 1996 roku. Pierwsze kroki dziennikarskie stawiał w lubelskim oddziale TVP, przygotowując materiały do programów informacyjnych: „P[...]

śp. dr Marek Gędek

śp. dr Marek Gędek

Marek Gędek (1965 - 2018). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1989). Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie (1998-1999). Doktorat – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2009) Żona: Beata, ginekolog-położnik[...]

Dr hab. Maria Gondek

Dr hab. Maria Gondek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów z Retoryki Stosowanej KUL, kierownik Ogólnopolskieg[...]

Prof. dr hab. Karol Klauza (emeryt)

Prof. dr hab. Karol Klauza (emeryt)

prof. dr hab. ur. 2. 11. 1947 w Szczecinie, Kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego KUL, 1967-1977 studia filoz. i teol. w Krakowie, Warszawie (Bobolanum), Rzymie (Gregoriana) i Lublinie (KUL – nostryfikacja mag. na pod[...]

Prof. dr Leszek Mądzik (emeryt)

Prof. dr Leszek Mądzik (emeryt)

Założyciel Sceny Plastycznej KUL, twórca jej piętnastu spektakli, także autor kilkunastu scenografii w teatrach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec, wykładowca w kilku szkołach artystycznych, profesor poznańskiej ASP, uczestnik kilkudziesięciu festiwa[...]

Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

Urodził się w 1968 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, specjalność: pragmatyka lingwistyczna. W latach 1991-1999 asystent w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow[...]

Dr Marek Pytko

Dr Marek Pytko

(ur. 4 maja 1966, Rzeszów) jest pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jako adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej. Studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1986-1988). Ukończył teologię na Katolickim Un[...]

Dr Małgorzata Sławek-Czochra

Dr Małgorzata Sławek-Czochra

Od 2010 roku asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, od 2013 roku w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, studiów magisterskich na kierunku Socjolog[...]

Dr Joanna Sosnowska

Dr Joanna Sosnowska

Doktor teologii pastoralnej o specjalizacji Edukacja Medialna, absolwentka polonistyki oraz Studium Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia z gatunków dziennikarstwa telewizyjnego i komunika[...]

Mgr Marcin Superczyński

Mgr Marcin Superczyński

Urodził się w Zamościu, ale swoje życie zawodowe i prywatne związał z Lublinem. Jest absolwentem wydziału politologii UMCS. Przez kilkanaście lat był pracownikiem Polskiego Radia Lublin. Pracował jako reporter, wydawca, autor programów publicystycznyc[...]

Dr Joanna Szegda

Dr Joanna Szegda

Dr Joanna Szegda - adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, zainteresowania naukowe obejmują socjologię mediów, w szczególności internetu, nowe media, a także dziennikarstwo obywatelskie Od 2012 – asys[...]

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Od 1. października 2019 roku Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Wcześniej, w latach 2016-2019, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej. Od 1. października 2001 roku zatrudn[...]

Dr hab. Robert Szwed

Dr hab. Robert Szwed

Dr hab. Robert Szwed Kurator katedry kultury medialnej Kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Email: szwed@kul.pl Tel. służb.: (+4881)4545312 (w godzinach konsultacji)     Konsultacje Majdanek - 244 -[...]

Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

(ur. w Lublinie) – prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelski[...]

Dr Wojciech Wciseł

Dr Wojciech Wciseł

ur. 13.08.1980 r., Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wizerunek cudzoziemców w mediach, medialny wymiar migracji i[...]

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Dziennikarka radiowa i medioznawca. Od ponad 20 lat związana z Polskim Radiem Lublin. Od 2001 roku pracuje w Redakcji Publicystyki Społeczno-Kulturalnej Polskiego Radia Lublin. W 2009 r. na KUL uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (praca dokt[...]

Dr Małgorzata Żurakowska

Dr Małgorzata Żurakowska

adiunkt, dr, dziennikarz radiowy Polskiego Radia, opiekun III roku licencjatu, zainteresowania- ewangelizacja w mediach publicznych, programy misyjne, literatura w radiu. Kompetencje zawodowe 1997- 2008 - Studium Komunikowania Społecznego i [...]

No thumbnail available

Dr hab. Dariusz Wadowski

Kierownik Katedry Komunikacji Medialnej IDiKS KUL. Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach: Towarzystwo Naukowe KUL Polskie Towarzystwo Socjologiczne Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne Akademia Społeczna Zainteresowania naukowe: Współczesne prz[...]