III Studenckie Spotkania Komunikacji - Kompetencje medialne dziennikarzy

III Studenckie Spotkania Komunikacji

IDiKS KUL zaprasza na III Studenckie Spotkania Komunikacji. Tematami najbliższej sesji będą: Kompetencje medialne dziennikarzy oraz Kompetencje medialne młodych dziennikarzy. Sesja odbędzie się w dniach 15 i 16 maja 2013 r. na Campusie Majdanek, Droga Męczenników Majdanka 70, budynek II, sala 241.

Program III Studenckich Spotkań Komunikacji


Dzień pierwszy – 15 maja 2013 r.

Sesja: Kompetencje medialne dziennikarzy

 • 9.30. Otwarcie, słowo wstępne: Prof. zw. dr hab. Karol Klauza – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • 9.45. Ks. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski – Kierownik Katedry Kultury Medialnej
 • 10.00-11.00 Kompetencje odbiorcy komunikatu medialnego
  Prowadzenie: mgr Agnieszka Sztajdel
  Dezydery Barłowski – Twórczość jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej tłumaczenia dzieła literackiego
  Monika Dec – Ochrona prawna tożsamości osoby fizycznej w świetle konstrukcji ochrony dóbr osobistych
  Agnieszka Woś – Treść i forma kategorii: „Książki” i „Literatura” na portalach Wiadomości24 i Infotuba w 2012 roku
  Ewelina Kiszka – Prasa drukowana czy elektroniczna – preferencje studentów KUL
 • 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 Kompetencje medialne dziennikarzy
  Prowadzenie: Ks. mgr Michał Klementowicz
  Magdalena Gładysz – Dziennikarz a kultura popularna  czyli o fanach  serialu „Czas honoru”
  Daria Jóźwiak – Dziennikarstwo – misja czy sensacja Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Poznań
  Paulina Tarnowska – Prasowy dziennikarz medyczny
  Żaklina Skowrońska – Wyznaczniki napięcia w newsach telewizyjnych
  Katarzyna Kiraga – Reportaże Mistrzów jako inspiracja dla młodych reportażystów
 • 13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
 • 13.30 – 15.00 Panel dyskusyjny dziennikarzy: Wiedza, profesjonalizm i odpowiedzialność o kompetencjach dziennikarzy w Polsce
  Prowadzenie: dr hab. Robert Szwed
  red. Maria Brzezińska
  dr Jan Pleszczyński
  red. Tomasz Jasina
  red. Krzysztof Hudzik
 • 15.00 Podsumowanie i zamknięcie spotkania: organizatorzy

Dzień drugi – 16 maja 2013 r.

Sesja: Kompetencje medialne młodych dziennikarzy

Powitanie i prowadzenie: dr Justyna Szulich-Kałuża – Koordynator praktyk studenckich IDiKS

 • 11.00 -11.45  mgr Dorota Maj (Doradca Zawodowy Biura Karier KUL)- Szanse absolwentów dziennikarstwa na rynku pracy
 • 11.45- 13.00 Panel dyskusyjny absolwentów dziennikarstwa IDiKS: Pomysł na siebie – młody dziennikarz u progu kariery zawodowej
  Uczestnicy:
  mgr Agnieszka Sztajdel – Radio Lublin
  mgr Michał Mikulski – Radio Złote Przeboje
  mgr Jan Pasterski – Radio Free
  mgr Justyna Skubis – Telewizja Lublin
  mgr Łukasz Zięba – pozaparlamentarni.pl, Evilport Sp. z o.o.
  mgr Krzysztof Kulasza – Agencja 24/7 PR
 • 13.00  Zakończenie sesji

Program konferencjiProgram konferencji

Zobacz więcej

Grzegorz Winnicki

Grzegorz Winnicki

Od 2009 roku asystent w Katedrze Kultury Medialnej IDiKS. Doktorant w Instytucie Socjologii KUL JP II. Od 2010 roku prowadzi także zajęcia w Instytucie Pedagogiki KUL JP II.