III Kongres PTKS w Krakowie

Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: dr hab. Robert Szwed, dr Olga Białek-Szwed, dr Aneta Duda, dr Maria Gondek, dr Anna Sugier-Szerega oraz mgr Joanna Szegda, w dniach 26-28 IX 2013 uczestniczyli w III Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt.: „Mediatyzacja życia, kultury i polityki”.

Obrady trwające trzy dni obejmowały: sesję plenarną z zaproszonymi gośćmi m.in.: prof. Paolo Mancini, prof. Andreas Hepp, prof. Ramon Salaverria, obrady panelowe oraz walny zjazd wyborczy.

Na zdjęciu: Dr Aneta Duda, dr Sugier-Szerega i mgr Joanna Szegda.

Zobacz więcej

Joanna Szegda

Joanna Szegda

Asystent w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Zainteresowania naukowe to nowe media, nowe formy dziennikarstwa i Web 2.0. Pasje to podróże i gotowanie.