IDiKS radiowo dla św. Jana Pawła II

Tuż po kanonizacji przesyłamy radiowe opowieści o Janie Pawle II w materiałach dziennikarskich studentów IDiKS.
Nagrania powstały w ramach warsztatów radiowych studentów I roku studiów magisterskich.
Do jednego z najważniejszych wydarzeń dla naszego uniwersytetu studenci postanowili podejść twórczo i z dziennikarską dociekliwością. A oto dźwiękowy zapis reporterskich poszukiwań studentów IDiKS:
1. Michał Serkiz:
Jakim wykładowcą był prof. Wojtyła?
Rozmowa m.in. z ks. prof. Andrzejem Szostkiem, byłym rektorem KUL, uczniem Karola Wojtyły
Opieka merytoryczna: dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Współpraca w zakresie realizacji dźwięku: Bartosz Koterba

 

Zobacz więcej

Grzegorz Winnicki

Grzegorz Winnicki

Od 2009 roku asystent w Katedrze Kultury Medialnej IDiKS. Doktorant w Instytucie Socjologii KUL JP II. Od 2010 roku prowadzi także zajęcia w Instytucie Pedagogiki KUL JP II.