Fenomen second handów w Lublinie

Magdalena Husko jest autorką reportażu radiowego Fenomen second handów w Lublinie, który powstał w 2010 r. Opiekę artystyczną i dydaktyczną nad projektem sprawowała dr Małgorzata Żurakowska.

Praca została zrealizowana w Katedrze Teorii i Praktyki Komunikacji Radiowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Małgorzata Żurakowska

Małgorzata Żurakowska

Od 2008 do chwili obecnej jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziennikarka Polskiego Radia Lublin (od 1997 r.) w Redakcji Publicystyki Społeczno-Kulturalnej. Od 2003 r. piastuje funkcję kierownika tej redakcji.