Erasmus+naukowa przygoda

Już tylko do 6 marca można złożyć wnioski o wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+. Przypominamy, że praktyki można odbyć jeszcze w tym semestrze lub w okresie wakacji. Natomiast nabór na studia dotyczy kolejnego semestru. Co trzeba zrobić, żeby przeżyć tę wyjątkową, naukową przygodę?

O stypendium mogą ubiegać się studenci KUL, którzy:

  • są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)
  • są (w momencie wyjazdu – tj. w roku 2017/18) studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (co najmniej trzeciego roku w przypadku studentów psychologii). Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem, że podejmą studia II stopnia w KUL.
  • ich pobyt w ramach wcześniejszego programu Erasmus/Erasmus+ (studia, praktyki) na danym etapie studiów oraz aktualny pobyt w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie przekroczy łącznie 12 miesięcy
  • znają dobrze właściwy język obcy (wymagany poziom dla większości uczelni to B1 lub B2; sprawdź szczegóły na liście umów)
  • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stopnia) co najmniej 3,5
  • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE)
  • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym

Szczegółowe informacje na stronie Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych KUL

https://www.youtube.com/watch?v=E_L1Kbk9YdM&t=32s

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz