„Dziennikarz to nie zawód, to charakter”, czyli sprawozdanie z Jubileuszu Dziennikarstwa na KUL

_MG_0169-1

Jak powinny wyglądać studia dziennikarstwa i komunikacji społecznej? Jakie zadania zdania stoją przed współczesnym dziennikarzem i z jakimi problemami musi się mierzyć? W jakim kierunku zmierzają czołowe media? Czy uniwersytety potrafią kształcić młodych dziennikarzy? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć specjaliści zaproszeni na Ogólnopolską Sesję Naukową pt: „Czy dziennikarstwa można nauczyć?” zorganizowaną 8 października 2013 roku z okazji 5-lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz 20-lecia Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

Wśród przybyłych gości byli m.in. Juliusz Braun (Prezes Telewizji Polskiej), dr hab. Stanisław Jędrzejewski (prof. ALK – Przewodniczący Rady Nadzorczej PR SA), prof. Andrzej Jurga, ks. Dr Ireneusz Skubiś (redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”) i ks. dr hab. Michał Drożdż (dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieski Jana Pawła II w Krakowie), którzy w wystąpieniach podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz osobistymi obserwacjami.

_MG_0431-1
Sesję otworzył Prorektor ds. Studenckich Krzytof Narecki, który w uroczystym wprowadzeniu przypomniał maksymę Hipokratesa: „Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile”. Słowa starożytnego filozofa miały wskazać zebranym, że dziennikarstwo jest sztuką, którą wciąż trzeba zgłębiać i nad którą należy dyskutować.
Następnie głos zabrał gospodarz spotkania, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, który w krótkim wystąpieniu przypomniał historię powstania Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Po przemówieniach nastąpiło oficjalne odznaczenie dwóch zasłużonych dla dziennikarstwa na KUL profesorów: założyciela najpierw Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa, a następnie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ks. prof. dr hab. Leona Dyczewskiego oraz prof. Andrzeja Jurgi. Wśród wyróżnionych znalazła się również najlepsza absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej – Adrianna Kucharska, która jako druga w historii otrzymała pierścień primusa.

_MG_0227-1 (2) _MG_0254-1

Zwieńczeniem pierwszej części spotkania było wystąpienie ks. prof. dr hab. Leona Dyczewskiego na temat perspektyw dla mediów i dziennikarstwa. Omówione przez księdza profesora przykłady rozwoju mediów oraz problemy, z jakim styka się współczesne dziennikarstwo, miały na celu wyodrębnienie płaszczyzn rozwoju dzisiejszego przemysłu medialnego.

Dobry dziennikarz to dobry człowiek, który za pomocą mediów pomaga ludziom i utrwala więzi międzyludzkie.

W odpowiedzi na wystąpienia księdza profesora głos zabrał prof. Andrzej Jurga, który bardzo krytycznie ocenił współczesne media i zaznaczył, że człowiek przestrzega tylko pierwszego prawa biologicznego (ucieczka lub walka), które go ogranicza. Sposobem na właściwe funkcjonowanie musi być więc ustabilizowany system wartości.

_MG_0312-1

W drugiej części spotkania dobył się panel dyskusyjny poprowadzony przez dr. hab. Roberta Szweda. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Telewizji Polskiej – Janusz Braun, który przestawił tezę, iż media pełnią rolę współczesnej religii. W podsumowaniu dodał, że posuwamy się coraz bardziej w kierunku cachowania contentu, lecz musimy pamiętać o tym, że nie każdy content da się scachować. Następnie swoje zdanie na temat przyszłości mediów przedstawił dr hab. Stanisław Jędrzejewski. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że

dziennikarstwo jest, ale nie ma dziennikarzy, a są tylko ludzie mediów. Dziennikarz to nie zawód, to charakter.

Po profesorze ALK swoje wystąpienia miał prof. Andrzej Jurga, który podczas swojej wypowiedzi starał się pokazać jak wielkie różnice dzielą kino amerykańskie i europejskie. Zaznaczył, że

film istnieje tylko, jeśli jest publiczność, bez niej to tylko taśma filmowa.

W tym zdaniu profesor zawarł problem jaki dotyka kino europejskie; produkcje tworzone na Starym Kontynencie sąkiepskie i nikt ich nie ogląda.
Kolejnym prelegentem był ks. Dr Ireneusz Skubiś, który przedstawił zasady działania mediów katolickich. W swoim wystąpieniu opierał się na przykładzie Niedzieli i na mediach internetowych. Jako przedostatni głos zabrał ks. dr hab. Michał Drożdż, który przybliżył specyfikę działania uczelni kształcących młodych dziennikarzy. Podkreślał, że należy często zmieniać programy kształcenia, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku medialnego.  Jednocześnie wyraził żal, że nie przeprowadza się kształcenia medialnego na poziomie podstawowym oraz średnim. Na zakończenie swoje zdanie na temat wartość przekazu telewizyjnego przedstawił prof. dr hab. Jacek Dąbała, który zwrócił uwagę przede wszystkim na aksjologiczny wymiar mediów. W podsumowaniu profesor zaznaczył, iż studia dziennikarskie powinny być pięcioletnie i powinny przygotowywać do kształtowania świadomości i odpowiedzialności dziennikarza._MG_0526-1

Po wystąpieniu prelegentów miała miejsce dyskusja, w której udział brali nie tylko zaproszeni specjaliści, ale również zebrani na sesji uczestnicy. Wśród omawianych tematów pojawiła się kwestia KRRiTV oraz jej przepisów dotyczących przeznaczenia czasu antenowego na produkcje polskie i europejskie, kwestia misyjności Telewizji Polskiej oraz nauki krytycznego myślenia. W odpowiedziach na zadane pytania wyłonił się obraz dobrego dziennikarza, czyli takiego, który dąży do prawdy i działa dla dobra drugiego człowiek.

Damian Racławski

Media o jubileuszu:

Radio Lublin

Radio eR

Radio eR

Zobacz więcej

Joanna Szegda

Joanna Szegda

Asystent w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Zainteresowania naukowe to nowe media, nowe formy dziennikarstwa i Web 2.0. Pasje to podróże i gotowanie.