Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża dyrektorem IDiKS!

Dr Justyna Szulich-Kałuża

Głosami członków Rady Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, nowym dyrektorem Instytutu została dr hab. Justyna Szulich-Kałuża. Zastąpi ona prof. dr hab. Karola Klauzę, który sprawował tę funkcję od początku istnienia Instytutu. Pani Dyrektor, w imieniu wspólnoty pracowników i studentów IDiKS, gratulujemy wyboru i życzymy wytrwałości, spektakularnych sukcesów, a także wielu codziennych momentów satysfakcji z pracy na nowym stanowisku.

Pani dyrektor przejmie obowiązki od nowego roku akademickiego 2016/2017.

Dotychczasowemu dyrektorowi prof. dr hab. Karolowi Klauzie dziękujemy za wszystkie lata codziennej opieki i troski nad pracownikami i studentami naszego Instytutu.

4 3

6

7

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz