Media dla biednych

plakat

Media dla biednych?
5 listopada o godz. 11:00 na auli Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej odbył się Międzynarodowy Panel Dyskusyjny pod tytułem „Media dla biednych”. Na to wydarzenie przybyło kilku przedstawicieli różnych narodowości: Niemiec, Ukrainy i Litwy. Spotkanie rozpoczął dr Wojciech Wciseł, który przybliżył nam sens panelu oraz poruszył kwestię roli mediów w przedstawianiu biedy i ubóstwa.
Read more

Już wkrótce startuje nowa edycja Mediatorów!

Studencie!

W poniedziałek 13.10.2014 r. rozpoczyna się na DiKS KUL akcja Mediatory 2014!
Wraz ze studentami z Krakowa przygotowujemy plebiscyt, którego wyniki zostaną zaprezentowane podczas corocznej gali na Uniwersytecie Jagiellońskim w listopadzie. Podczas gali uhonorowani zostaną najbardziej zasłużeni zdaniem studentów dziennikarze! Ty też możesz oddać swój głos!
Od 15 do 17 października ankieterzy podczas wykłądów będą zbierać wasze opinie na temat tegorocznych nominacji.
Tymczasem 14 oraz 15 października zapraszamy, na krótkie wykłady na temat wydarzenia prowadzone przez dr Wojciecha Wcisła.
Temat prelekcji to „Mamy wpływ na Mediatory”, nie może Cię tam zabraknąć!

Terminy wykładów w sali 243:
14.10.14 r. -10:30
15.10.14r. -12:30

Widzimy się!

Jeśli nie ma wiedzy wiele i zmarnować masz długopis,
przyjdź posłuchaj, poznaj śmiele, dziennikarzy znanych opis.
Redaktorska pasja żyje, gdy do sądu jesteś skory,
przyjdź na wykład, z szczyptą szczęścia, wygrasz wjazd na MediaTory

KONKURS WIEDZY o MEDIACH
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL współorganizuje Konkurs Wiedzy o Mediach, który daje możliwość ubiegania się o indeks na kierunki dziennikarskie większości polskich uczelni.

Konkurs składa się z 3 etapów.
Etap 1: Zainteresowani przesyłają w określonym terminie na adres Komitetu pracę dotyczącą mediów, mającą temat i formę, wskazaną w ogłoszeniu o Konkursie.
Etap 2: Na podstawie oceny tych prac wyłaniani są uczestnicy etapu okręgowego, którzy w wyznaczonym dniu (12 grudnia 2014 r.) rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach (miejsce KUL, GG przy Al. Racławickich w Lublinie). Z każdego okręgu wyłonionych zostanie 10 laureatów eliminacji okręgowych, którzy otrzymają prawo do udziału w eliminacjach centralnych.
Etap 3: W marcu 2015 najlepsi z Okręgu (10 osób) pojadą na dwudniowe Eliminacje Centralne do Warszawy. Tam będą pisać kolejny test (1 dzień ) – 48 najlepszych uczestników zostanie laureatami Konkursu, tym samym będzie miało prawo wyboru indeksu uczelni zgłoszonej do współorganizowania Konkursu. W dniu następnym najlepsi mogą uczestniczyć w quizie nagrywanym w telewizyjnym studiu i walczyć o nagrody rzeczowe (2 dzień).

NAGRODY w etapie 2 (Komitet Okręgowy w Lublinie): warsztaty dziennikarskie w redakcjach (do wyboru – telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej – w TVP Lublin, Radio Lublin, Radio Er, Kurierze Lubelskim, Gościu Niedzielnym, Centrum Internetowym Agencji Interaktywnej), publikacja nadesłanej pracy w wybranych mediach regionalnych, udział w prowadzeniu programu „na żywo” w przypadku wyboru mediów audiowizualnych), nagrody książkowe.

KALENDARIUM KONKURSU
Zgłoszenia szkół na adres mailowy Komitetu Okręgowego: konkurs.lublin.idiks@gmail.com – do dn. 26 września 2014 r.
Nadsyłanie prac (wraz z zał. nr 2,3,4) do Komitetów Okręgowych – do dn. 31 października 2014 r.
Ogłoszenie wyników I etapu na stronie internetowej Komitetu Okręgowego – 21 listopada 2014 r.
Drugi etap Konkursu (okręgowy) – 12 grudnia 2014 r.
Trzeci etap Konkursu (centralny) – 20-21 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: kwm.id.uw.edu.pl (Komitet Główny w Warszawie)
oraz idiks.org. (Komitet Okręgowy w Lublinie) – będą uzupełniane na bieżąco.
KONTAKT
Sekretariat Komitetu Okręgowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14, GG s. 34
20-950 Lublin
kontakt: ansusz@kul.pl
Tel. 783 -878-343
lub 693-044-831
Dyżury od września 2014 we wtorki i środy w godz. 9.00-11.00
(w inne dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym)

IDiKS radiowo dla św. Jana Pawła II

Tuż po kanonizacji przesyłamy radiowe opowieści o Janie Pawle II w materiałach dziennikarskich studentów IDiKS.
Nagrania powstały w ramach warsztatów radiowych studentów I roku studiów magisterskich.
Do jednego z najważniejszych wydarzeń dla naszego uniwersytetu studenci postanowili podejść twórczo i z dziennikarską dociekliwością. A oto dźwiękowy zapis reporterskich poszukiwań studentów IDiKS:
1. Michał Serkiz:
Jakim wykładowcą był prof. Wojtyła?
Rozmowa m.in. z ks. prof. Andrzejem Szostkiem, byłym rektorem KUL, uczniem Karola Wojtyły
Opieka merytoryczna: dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Współpraca w zakresie realizacji dźwięku: Bartosz Koterba

 

IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wydział Filozofii – kierunek Retoryka Stosowana
zapraszają studentów do zgłaszania się na:

IV  Ogólnopolski  Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

4 marca 2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-090 Lublin,

sala 1030 (Aula Muzykologii), godz. 14.00. Read more