Angelus dla naszego wykładowcy?

Z przyjemnością informujemy, że dr Wojciech Wciseł, wykładowca i pracownik naukowy naszego Instytutu, został nominowany w prestiżowym konkursie „Angelus Lubelski” w kategorii „Angelus dobroczynności”. Nagrodę przyznaje Kapituła „dla promocji ludzi i postaw, które są zarazem znakiem sprzeciwu i nadziei. Otrzymują ją ludzie, którzy żyją dla innych. Niosą pomoc i radość słabszym. Swoją postawą przywracają nadzieję i szacunek dla każdego człowieka”. Laureatów „Angelusa Lubelskiego 2015” poznamy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 31 stycznia, na Zamku Lubelskim.

Dr Wojciech Wciseł jest Adiunktem w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej. Od 2005 roku związany ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Lublinie, w którym obecnie pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu. Przez wiele lat koordynował projektami i pracą wolontariuszy w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lublinie. Jest autorem i koordynatorem licznych projektów na rzecz integracji uchodźców, przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Od 2009 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Solidarności Globalnej, w ramach którego koordynował licznymi projektami angażującymi również naukowców i studentów IDiKS oraz dziennikarzy z lubelskich mediów. Założył Medialną Sieć Wsparcia Imigrantów. Jest aktywnym członkiem Zespołu Ekspertów KUL. W 2014 roku, podczas absolutorium, został wyróżniony przez studentów tytułem „Najbardziej zaangażowanego wykładowcy”.

Nagroda Angelus zrodziła się w 2005 roku i przyznawana jest co roku w siedmiu kategoriach.

I. Angelus kultury medialnej

II. Angelus służby publicznej

III. Angelus miłosierdzia

IV. Angelus animacji życia kulturalnego

V. Angelus dobroczynności

VI. Angelus artystyczny

VII. Angelus za całokształt twórczości

Przypomnijmy, że w 2011 roku, w kategorii „Angelus kultury medialnej”, nagrodę otrzymał prof. Karol Klauza, Dyrektor IDiKS, a w kategorii „Angelus za całokształt twórczości” prof. Leszek Mądzik.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz