Aneta Dyrla na seminarium Komisji Europejskiej

Polityka Handlowa UE, Europejski Korpus Solidarności czy polityka energetyczna UE to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas seminarium dla dziennikarzy mediów regionalnych zorganizowane przez Komisję Europejską w Polsce. W spotkaniu wzięła udział studentka IDiKS – Aneta Dyrla, która na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce reprezentowała naszą uczelnię.

Unia Europejska od dłuższego czasu mierzy się z wyzwaniami i trudnościami, które zakłócają pracę nad podstawowymi zadaniami, które postawiła sobie Wspólnota. Kryzys finansowy, migracyjny czy wreszcie Brexit to wydarzenia o randze międzynarodowej, które absorbują rzesze pracowników i polityków Unii Europejskiej w celu ich pomyślnego rozwiązania. Niekiedy opinia publiczna odnosi wrażenie, że Komisja, Parlament czy Rada Europejska nie zajmują się niczym innym jak tylko radzeniem sobie z kryzysami. Poniekąd tak jest, ale warto zwrócić uwagę na realizację tych przedsięwzięć, które budują, polepszają byt oraz wpływają na silniejszą pozycję UE na arenie międzynarodowej.

Polityka handlowa oraz gospodarczo-handlowa Unii Europejskiej jest bardzo ważna. Ma ona reprezentować wspólny interes wszystkich państw członkowskich, znajdując złoty środek, który będzie wystarczająco korzystny dla każdego z państw z osobna oraz całej Wspólnoty. Do obecnych projektów UE mających regulować politykę gospodarczo-handlową należy między innymi CETA, o której na spotkaniu mówił Wojciech Talko z DG TRADE w Brukseli. CETA to ułatwienie dla polskich przedsiębiorstw, ponieważ niektóre kanadyjskie regulacje są nie do przebrnięcia – mówił Talko. Warto zapoznać się z zapisami CETA, by lepiej zrozumieć co to za umowa, co gwarantuje i jakie ma założenia. Warto zaznaczyć, że wszelkie umowy międzynarodowe zawierane przez UE mają na celu przede wszystkim zagwarantowanie i podniesienie jakości życia oraz funkcjonowania mieszkańcom Wspólnoty. Więcej informacji o CETA, TTIP oraz innych umowach można znaleźć na http://ec.europa.eu/trade/policy/.

Spotkanie było także okazją do rozszerzenia informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, o którym mówił Joseph Jamar, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Belgii. Europejski Korpus Solidarności to unikatowy projekt dla ludzi młodych, którzy z jednej strony chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe, a z drugiej swoją pracą chcą służyć społeczeństwu. Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch filarów: pierwszy to wolontariat – dzięki dotacjom młodzi ludzie będą mogli realizować się w pomocy w pełnym wymiarze godzin, w okresie nie krótszym niż dwa i nie dłuższym niż dwanaście miesięcy. Drugi filar to praca zawodowa, praktyki czy przygotowanie do zawodu w tych instytucjach, organizacjach czy przedsiębiorstwach, które angażują się w działania solidarnościowe. Jak wyjaśnił Jamar, program jest skierowany do młodzieży w wieku od 17 do 30 lat. Od 7 grudnia aktywny jest już system rejestracji dla chętnych, a kolejnym etapem będzie udostępnienie dla firm stworzonej i wciąż tworzonej bazy młodych ludzi. Podczas rejestracji trzeba podać podstawowe informacje oraz wskazać preferencje co do państw, w których chciałoby się przebywać a także określenie, którym filarem programu jest się zainteresowanym. Rejestracji można dokonywać w 24 językach urzędowych Wspólnoty. Ważne jest również to, że w ramach obu filarów wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, podróżą, ubezpieczeniem i kieszonkowym zostają pokryte a osoby podejmujące pracę dostaną umowę o pracę oraz wynagrodzenie. Więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności oraz dokonać rejestracji można pod adresem https://europa.eu/youth/Solidarity_pl. #EuropejskiKorpusSolidarnosci

Ze względu na to, że seminarium było odpowiedzią na aktualne sprawy UE, nie mogło zabraknąć spraw związanych z dbałością o ochronę granic. FRONTEX, czyli Nowa Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, którą reprezentowała Ewa Moncure to organizacja, która permanentnie pomaga dbać o porządek na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. W związku z kryzysem migracyjnym, organizacja stanęła przed wyzwaniami z którymi wcześniej nie miała do czynienia – mówiła Moncure. W związku z napływem migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy, Frontex musiał usprawnić swoje działania i znaleźć narzędzia, które sprawią że praca strażników będzie łatwiejsza i bardziej skoordynowana. Jednym z takich rozwiązań jest zwiększenie ilości agentów do 1000 osób, jako realizacja zadania związanego z efektywnością kadry. Do zadań Frontexu należą m.in.: analiza ryzyka, szkolenia, badania naukowe czy wspólne operacje. Agencja może także wesprzeć kraje, które mają niewystarczające siły własne lub nie radzą sobie z migracją ludności poprzez wsparcie techniczne czy dodatkowy sprzęt, taki jak łodzie i samoloty.

Kwestia, której nie mogło zabraknąć podczas rozmów o aktualnych sprawach Wspólnoty to kwestia Brexitu oraz jego ewentualnych konsekwencji. Niezwykle ciekawy wykład na ten temat poprowadził prof. Jan Barcz. W swojej prelekcji poruszył on skomplikowane kwestie opuszczenia UE w perspektywie postanowień art. 50 Traktatu o UE. Nawiązał on również do problemów z którymi będzie borykała się Wielka Brytania, mowa tu o regulacjach migracyjnych z państwami UE, zawieraniu nowych umów i regulacji zarówno z UE jak i innymi państwami na całym świecie. Prof. Barcz zwrócił także uwagę na kwestię obcokrajowców mieszkających i pracujących na Wyspach. Wszystkie te sprawy będą wymagały ponownych negocjacji, zapisów oraz umów międzynarodowych. Wszystko to pochłania ogromny kapitał, zarówno ludzki jak i finansowy. To tylko niektóre ważne kwestie prawne związane z Brexitem. Warto zaznaczyć również, że wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty wiąże się z kwestią podejmowania decyzji, tworzenia planów i strategii na przyszłość. Tu rodzi się pytanie, czy Wielka Brytania ma głos decydujący o przyszłości Unii, której być może już niebawem nie będzie członkiem. Dopóki jednak notyfikacja nie zostanie złożona, dopóty te wszystkie kwestie są jedynie pytaniami.

Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce podsumował 2016 rok i mówił o planach na obecny rok. Dyrektor zwrócił uwagę na zmiany, które już się dokonały oraz które się dokonają na najwyższych stanowiskach UE w Brukseli. Zaznaczył jednak, że UE powstała po to by administrować wspólnym szczęściem a niestety, w obecnej sytuacji, staje przed zadaniami radzenia sobie z różnymi kryzysami. Wewnętrzne sprawy Wspólnoty musiały ustąpić miejsca sprawami spoza UE. Unia Europejska jako jedyna spośród tak znaczących podmiotów na arenie międzynarodowej angażuje się w pomoc ludności, która tego potrzebuje.

Oprócz wyżej wymienionych kwestii na seminarium poruszano tematy związane z polityką energetyczną UE, Planem Inwestycyjnym czy polityką zagraniczną Unii Europejskiej w kontekście aktualnych zmian i ewentualnych zagrożeń.

Aktualne tematy, problemy i wszelkie inne informacje związane z Unią Europejską można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w Polsce na stronie http://ec.europa.eu/index_pl.htm. #KomisjaEuropejskawPolsce

Aneta Dyrla, studentka II roku mgr

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz