Andrzej Godlewski w IDiKS

Andrzej Godlewski – p.o. dyrektora TVP 26 kwietnia 2012 r. uczestniczył w spotkaniu ze studentami I i II stopnia, a także wykładowcami IDiKS KUL. Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

Zobacz więcej

Koło Naukowe

Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w ramach swojej działalności organizuje konferencje i spotkania z dziennikarzami, a także z innymi osobami związanymi z pracą w mediach.