6th Session of Young Journalists za nami

W piątek (31.03.2017 r.) w Collegium Jana Pawła II odbyła się szósta edycja konkursu językowego dla młodych dziennikarzy o wdzięcznej angielskiej nazwie 6th Session of Young Journalists. Wydarzenie to jest organizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL przy współpracy z naszym Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Konkurs ma charakter otwarty tzn. międzywydziałowy, ale adresowany jest szczególnie do studentów drugiego roku studiów I-ego stopnia różnych kierunków.

W tym roku studenci mieli za zadanie przygotować prezentację/referat, który wpisywałby się w temat konkursu: “The role of journalism.” Nasz Instytut reprezentowali po stronie jury: Dyrektor dr hab. Justyna Szulich-Kałuża i mgr Stanisław Dunin-Wilczyński (który przyczłapał o kulach, bo ma kontuzję kolana lewego #poswiecenie). Natomiast jednym z uczestników konkursu był Emil Janczak z drugiego roku studiów I-ego stopnia. Zawodów nie wygrał, ale przedstawił ciekawy referat zatytułowany “Journalist as a guard of national language”. Wszyscy tegoroczni uczestnicy – w ramach nagrody za wysiłek włożony w przygotowania – zostali zwolnieni z lektoratowego egzaminu końcowego z języka angielskiego z oceną bardzo dobrą.

Już dziś zapraszamy studentów obecnego pierwszego roku to wzięcia udziału w siódmej edycji Session of Young Journalists, która zapewne odbędzie się za rok.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz