Finał Lubelskiej Akademii Młodego Dziennikarza

W piątek uroczyście zakończono pierwszą edycję Lubelskiej Akademii Młodego Dziennikarza. Młodzi adepci dziennikarstwa przez blisko rok brali udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców IDiKS i profesjonalistów z lubelskich mediów. W ramach ćwiczeń powstały pierwsze materiały dziennikarskie a na zakończenie nadszedł czas podsumowań i podziękowań. Wielu absolwentów Lubelskiej Akademii Młodego Dziennikarza przyznało, że ich przygoda z dziennikarstwem wcale się nie kończy – wprost przeciwnie: dopiero rozpoczyna!

W opinii jednej z uczestniczek Akademii „praca podczas ćwiczeń i warsztatów zaowocowała powstaniem  pierwszych dzieł dziennikarskich, które – pod okiem redaktora Bartka Koterby – nabrały profesjonalnego charakteru. Zaświadczyli o tym, obecni podczas zakończenia Akademii, doświadczeni dziennikarze. Jedno z takich dzieł, słuchowisko o konfliktach pokoleniowych, oczekiwaniach rodziców wobec dzieci związanych bardziej z ich aspiracjami, a niekoniecznie dobrem dziecka, poruszyło wielu z nas.

Pan Bartek w podziękowaniu za comiesięczne spotkania radiowe dostał wielkiego miśka, a pięciu wyróżnionych absolwentów Akademii – nagrody książkowe. Zastanawialiśmy się, jak podtrzymać nawiązane w Akademii więzi, bo rozmowy na Facebooku niekoniecznie dają taką satysfakcję, jakiej doświadczyliśmy podczas zjazdów Akademii. Może niektórzy z nas spotkają się na studiach w IDiKS KUL?”

Zapraszamy!

https://soundcloud.com/idiks/sluchowisko_akademia-mlodych-dziennikarzy

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz