Z nich zaś największa jest Miłość

Pomnożyli, podzielili, zwyciężyli! Tak, w trzech słowach, można podsumować tegoroczną akcję studencką „TOST”, przeprowadzoną przez Studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Przez trzy dni, wykazując wielką determinację i cierpliwość, swoją obecnością po raz kolejny wprowadzali nas w magiczny czas oczekiwania na przyjście Św. Mikołaja. Krótkiemu zinterpretowaniu należą się jednak wyrażone na początku słowa klucze…

Read more

Jacek Kochaniec laureatem „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL”

Opracował autorską koncepcję i plan rozwoju KUL na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Swoją wizję przelał na papier i zgłosił do udziału w konkursie Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz Fundacji PKO Banku Polskiego S.A., które z okazji jubileuszu 100-lecia naszego uniwersytetu ogłosiły dla studentów KUL. Dziś już wiemy, że Jacek Kochaniec, nasz student I roku studiów magisterskich i Prezes Agencji Reporterskiej Passion TV, pokonał kilkudziesięciu rywali i znalazł się w wąskiej grupie laureatów konkursu! Gratulujemy i cieszymy się tym bardziej, że Jacek Kochaniec ma długą listę zasług na rzecz promocji KUL i naszego IDiKS. Zobaczcie sami.

Read more

Robert Góźdź stypendystą Towarzystwa Przyjaciół KUL

Kto jak nie on? Kiedy jak nie teraz? Robert Góźdź, student II roku studiów magisterskich w naszym Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, został stypendystą Programu Stypendialnego dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II! Stypendium przyznano za szczególne, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach (za wyjątkiem naukowej)! Gratulujemy! Tym bardziej, że lista zasług jest imponująca… Zobaczcie sami.

Read more