Uwaga Studenci! Staż w „Przeglądzie Sportowym”

Dział wideo Przeglądu Sportowego (przegladsportowy.pl) poszukuje stażysty na stanowisko operator/montażysta. CV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres: bartosz.buk@przegladsportowy.pl lub justyna.skubis@pzegladsportowy.pl. Warunek konieczny – podstawowa umiejętność pracy z kamerą i montażu (reszty Cię nauczymy). Staż bezpłatny z możliwością nawiązania współpracy po jego zakończeniu.

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Domaniewska 52
Czas trwania stażu: minimun 3 tygodnie

KONKURS WIEDZY o MEDIACH
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL współorganizuje Konkurs Wiedzy o Mediach, który daje możliwość ubiegania się o indeks na kierunki dziennikarskie większości polskich uczelni.

Konkurs składa się z 3 etapów.
Etap 1: Zainteresowani przesyłają w określonym terminie na adres Komitetu pracę dotyczącą mediów, mającą temat i formę, wskazaną w ogłoszeniu o Konkursie.
Etap 2: Na podstawie oceny tych prac wyłaniani są uczestnicy etapu okręgowego, którzy w wyznaczonym dniu (12 grudnia 2014 r.) rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach (miejsce KUL, GG przy Al. Racławickich w Lublinie). Z każdego okręgu wyłonionych zostanie 10 laureatów eliminacji okręgowych, którzy otrzymają prawo do udziału w eliminacjach centralnych.
Etap 3: W marcu 2015 najlepsi z Okręgu (10 osób) pojadą na dwudniowe Eliminacje Centralne do Warszawy. Tam będą pisać kolejny test (1 dzień ) – 48 najlepszych uczestników zostanie laureatami Konkursu, tym samym będzie miało prawo wyboru indeksu uczelni zgłoszonej do współorganizowania Konkursu. W dniu następnym najlepsi mogą uczestniczyć w quizie nagrywanym w telewizyjnym studiu i walczyć o nagrody rzeczowe (2 dzień).

NAGRODY w etapie 2 (Komitet Okręgowy w Lublinie): warsztaty dziennikarskie w redakcjach (do wyboru – telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej – w TVP Lublin, Radio Lublin, Radio Er, Kurierze Lubelskim, Gościu Niedzielnym, Centrum Internetowym Agencji Interaktywnej), publikacja nadesłanej pracy w wybranych mediach regionalnych, udział w prowadzeniu programu „na żywo” w przypadku wyboru mediów audiowizualnych), nagrody książkowe.

KALENDARIUM KONKURSU
Zgłoszenia szkół na adres mailowy Komitetu Okręgowego: konkurs.lublin.idiks@gmail.com – do dn. 26 września 2014 r.
Nadsyłanie prac (wraz z zał. nr 2,3,4) do Komitetów Okręgowych – do dn. 31 października 2014 r.
Ogłoszenie wyników I etapu na stronie internetowej Komitetu Okręgowego – 21 listopada 2014 r.
Drugi etap Konkursu (okręgowy) – 12 grudnia 2014 r.
Trzeci etap Konkursu (centralny) – 20-21 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: kwm.id.uw.edu.pl (Komitet Główny w Warszawie)
oraz idiks.org. (Komitet Okręgowy w Lublinie) – będą uzupełniane na bieżąco.
KONTAKT
Sekretariat Komitetu Okręgowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14, GG s. 34
20-950 Lublin
kontakt: ansusz@kul.pl
Tel. 783 -878-343
lub 693-044-831
Dyżury od września 2014 we wtorki i środy w godz. 9.00-11.00
(w inne dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym)